"Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak

Tuesday, March 15, 2011

CERAMAH KEMAHIRAN DAN KERJAYAKepada Pusat-Pusat Latihan Kemahiran Kerjaya Awam dan Swasta yang ingin menjemput saya sebagai penceramah berkaitan Halatuju Kemahiran dan Kerjaya bolehlah hubungi saya melalui Hp: 019-5414673 Email : jamaluddinbinhassim@yahoo.com Dengan pengalaman yang sedia ada saya ingin mencurahkan ilmu dan pengalaman kerjaya kepada pelatih-pelatih dan juga pengajar – pengajar, coach bagi program kemahiran. Tajuk dan Skop Ceramah adalah seperti berikut:

Tajuk: Hala tuju kemahiran dan kerjaya

Skop:

1. Sejarah kehidupan

2. Peluang kedua untuk kejayaan

3. Motivasi kemahiran dan kerjaya

a. Tugas dan tangungjawab

b. Peranan

c. Perubahan sikap

4. Peluang – peluang kerjaya

Tajuk: Persijilan Kemahiran dan Peningkatan Kemahiran Dalam Proepktif Kerjaya

Skop:

1. Program persijilan kemahiran

2. Motivasi kemahiran dan kerjaya

a. Tugas dan tangung jawab

b. Peranan

a. Perubahan sikap

c. Peluang – peluang kerjaya

3. Pengurusan Masa


Tajuk : Persediaan Pelatih Kemahiran Menghadiri Latihan Industri & Tamat Latihan Industri

Skop:

1. Mendedahkan pelatih dengan alam pekerjaan sebenar dan menambahkan pengetahuan dan kemahiran pelatih.

2. Menanamkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan berkeyakinan diri dan mendedahkan pelatih kepada amalan dan peraturan keselamatan di industrI.

3. Memupuk budaya kerja berpasukan dan perhubungan yang baik di antara pelatih dan pekerja di industri serta membina jalinan kerjasama di antara Pusat Latihan dan industri

Tajuk : Peranan Tugas ,Tangungjawab & Keistimewaan serta Peningkatan Pengiftirafan Pengajar / Jurulatih Kemahiran

Skop:

1. Meningkatkan disiplin diri dalam kalangan pegajar dan membentuk ikatan perpaduan yang utuh di kalangan pegajar.

2. Membina keyakinan diri yang tinggi dalam diri pegajar serta meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan tugas dan tanggungjawab

3. Membimbing para pegajar menjadi pemimpin yang berwibawa, berketrampilan dan beretika.


TAJUK: Peranan & Ketrampilan Peminpin

Skop:

1. Peranan peminpin

2. Ketrampilan peminpin

3. Tugas dan tangungjawab peminpin

4. Pengurusan masaNo comments:

Post a Comment